ZÁVEREČNÁ KONFERENCE EUCOMEN V PRAZE

September 29th, 2010 od admin Zanechte odpověď »

EUCOMEN

V pátek 24. září 2010 od 9 do 17 hodin se, v zasedacím sále zastupitelstva na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, uskutečnila závěrečná mezinárodní konference projektu “European Communication of Enterprises” – EU.COM.EN – centralizované části programu Leonardo da Vinci nazvaná Rozšiřování příležitostí pro malé a střední podniky napříč Evropou. Konference se zúčastnilo přes 70 odborníků na celoživotní vzdělávání, z toho 22 zahraničních z pěti evropských zemí. Spolupořadatelem vedle Středočeského kraje, jmenovitě náměstek hejtmana PhDr. Marcel Chládek, MBA, byla Regionální rozvojová agentura Střední Čechy jako smluvní partner agentury EACEA se sídlem v Bruselu, která centralizované programy celoživotního vzdělávání zastřešuje.

Projekt EU.COM.EN si kladl za cíl přispět k rozvinutí systému pomoci růstu a podpoře podnikatelů a malých a středních podniků s perspektivou dynamického přístupu ke konkurenci na jednotném evropském trhu. Obecným cílem projektu byl rozvoj konkrétních dostupných a multifunkčních nástrojů pomoci a vytvoření nabídky instrumentů, sloužících malým a středním podnikatelům k orientaci za hranice “své” země. Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji zájmu malých a středních podniků o inovativní kulturu a ke zvýšení úrovně jejich schopností ve spojení s novými organizačními a strukturálními změnami. Kromě toho si projekt stanovil i další cíle, jako je zvýšení kreativity malých a středních podniků, která by jim umožnila lépe čelit změnám zastaralých koncepčních schémat a stimulovat jejich dynamiku na evropském trhu. Výstupem projektu jsou dva nástroje pomoci, EU.CON.BUS a EU.MARKET, které byly na konferenci představeny.

O úvodní slovo a představení Středočeského kraje se postaral náměstek hejtmana PhDr. Marcel Chládek. Poté se slova ujal ředitel odboru investic agentury CzechInvest Mgr. Jakub Dvořáček a prezentoval MPO a agenturu CzechInvest, jako základ investic a synergií sloužící malým a středním podnikům. Hlubší vhled na základě praktických zkušeností z poradenství a konzultací malým a středním podnikům do oblasti dotačních zdrojů, krajských, národních a evropských přinesl ředitel VUSTE APIS ing. Josef Vančura CSc. Následoval Ing. Vít Kosina z Krajské hospodářské komory, který pojednal o problematice dědění, resp. předávání nebo koupě firem, což je problém, který se v českých podmínkách začíná pomalu, ale o to výrazněji projevovat. Ing. Kosina se svého času zúčastnil projektu EU WISE, jenž měl toto téma jako hlavní. Poté navázal s tématem „inovace v malých a středních podnicích v České republice: „výhledy dle AIP ČR“ Ing. Jan Kofroň, vicepresident Asociace inovačního podnikání ČR. A “českou část” uzavřel ředitel odboru multilaterálních projektů Národní agentury evropských program NAEP Mgr. Nebřenský, který názorně ilustroval, jaké možnosti se malým a středním podnikům nabízejí na půdě “jeho” agentury.

Během odpoledního program dostali příležitost představit výsledky projektu všichni partneři.

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.