Historie i současnost RRA StČ

(aktualizace září 2023)

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy (dále RRA) se sídlem v Kladně vznikla na jaře roku 1999 jako sdružení právnických osob.

Jejími zakladateli se staly více než čtyři desítky subjektů z řad okresních hospodářských a agrárních komor, měst, obcí a sdružení měst a obcí. Z objektivních příčin postupně opustily řady RRA okresní, resp. krajská hospodářská, agrární komory, řada měst a obcí a sdružení měst a obcí. (Analýza příčin je na vyžádání k dispozici.) V roce 2005 se stal členem RRA Středočeský kraj, avšak díky disproporcím v názorech na fungování RRA musel být v roce 2006 vyloučen a od té doby skončila na 6 let spolupráce s krajem a začalo období účasti a zastupování členských subjektů v mezinárodních projektech.

Je obtížné říci, kolik v současné době zastupuje agentura obyvatel Středních Čech z celkového počtu cca 1 100 000. Své aktivity nyní odvíjí na území středočeského a metropolitního regionu (tj. okresů Praha východ, Praha západ, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a Kladno) a hl. města Prahy. Pokouší stát se zástupcem metropolitní oblasti, a to se střídavými úspěchy. Hovořit dnes o společném postupu členských i nečlenských subjektů v oblasti využívání strukturálních fondů Evropské unie je iluzorní.

Přesto RRA i přes velké nepříjemnosti způsobené některými ve zlém vystoupivšími členy nyní existuje, funguje a vyvíjí neziskové a obecně prospěšné činnosti, které má jako nezisková a na regionální rozvoj zaměřená organizace ve svém statutu. Od roku 2012 rozšířila své působení na území hl. města Prahy, kde spolupracovala nejdříve s Regionální rozvojovou agenturou hl. města Prahy a po její likvidaci s nástupnickou organizací Rozvojové projekty Praha, a.s. Díky této spolupráci se realizovala celá řada projektů v oblasti podpory a přípravy projektů a podpory podnikání v Praze. Jedním z konkrétních výsledků bylo podání žádosti jako partnerská instituce do INTERREGU Střední Evropa. Žádost v roce 2012 uspěla, avšak po ukončení činnosti Regionální rozvojové agentury hl. města Prahy se nepodařilo přeměnit slovní závazek Prahy vstoupit do tohoto projektu v závazek smluvní. A aby toho nebylo málo, nástupnickou organizaci Rozvojové projekty Praha, a.s. začal magistrát v roce 2014 transformovat, takže bylo přistoupeno k předčasnému vystoupení z tohoto projektu a to čistě z pragmatických důvodů. Nedostatek kofinancování, cca 30 000 EURO, v jednom roce a ukončení všech aktivit ve směru podpory projektů a programu Akcelerace na straně organizace Rozvojové projekty Praha, a.s.

V omezené míře však spolupráce s organizací Rozvojové projekty Praha, a.s. dále pokračuje. Zároveň se podařilo oživit vnitřní administrativně technické fungování RRA, načež valné shromáždění rozhodlo o přesunu sídla RRA z Kladna do Mělníka spolu s kancelářemi.

Se vstupem do roku 2024 lze spojovat i vstup RRA do nového a úspěšného období. Podmínky pro to jsou vytvořeny, bude jen záviset na vnějších vlivech z hlediska řízení Strukturálních fondů a zejména ochoty členů agentury ji využívat, spolupracovat s ní a hájit její zájmy jako neziskové a obecně prospěšné a na regionální rozvoj zaměřené organizace.

Aktualizováno září 2023

Komentáře jsou uzavřeny.