Historie i současnost RRA StČ

(aktualizace prosinec 2015)

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy (dále RRA) se sídlem v Kladně vznikla na jaře roku 1999 jako sdružení právnických osob.

Jejími zakladateli se staly více než čtyři desítky subjektů z řad okresních hospodářských a agrárních komor, měst, obcí a sdružení měst a obcí. Z objektivních příčin postupně opustily řady RRA okresní, resp. krajská hospodářská, agrární komory, řada měst a obcí a sdružení měst a obcí. (Analýza příčin je na vyžádání k dispozici.) V roce 2005 se stal členem RRA Středočeský kraj, avšak díky disproporcím v názorech na fungování RRA musel být v roce 2006 vyloučen a od té doby skončila na 6 let spolupráce s krajem a začalo období účasti a zastupování členských subjektů v mezinárodních projektech.

Je obtížné říci, kolik v současné době zastupuje agentura obyvatel Středních Čech z celkového počtu cca 1 100 000. Své aktivity nyní odvíjí na území středočeského a metropolitního regionu (tj. okresů Praha východ, Praha západ, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník a Kladno) a hl. města Prahy. Pokouší stát se zástupcem metropolitní oblasti, a to se střídavými úspěchy. Hovořit dnes o společném postupu členských i nečlenských subjektů v oblasti využívání strukturálních fondů Evropské unie je iluzorní.

Přesto RRA i přes velké nepříjemnosti způsobené některými ve zlém vystoupivšími členy nyní existuje, funguje a vyvíjí neziskové a obecně prospěšné činnosti, které má jako nezisková a na regionální rozvoj zaměřená organizace ve svém statutu. Od roku 2012 rozšířila své působení na území hl. města Prahy, kde spolupracovala nejdříve s Regionální rozvojovou agenturou hl. města Prahy a po její likvidaci s nástupnickou organizací Rozvojové projekty Praha, a.s. Díky této spolupráci se realizovala celá řada projektů v oblasti podpory a přípravy projektů a podpory podnikání v Praze. Jedním z konkrétních výsledků bylo podání žádosti jako partnerská instituce do INTERREGU Střední Evropa. Žádost v roce 2012 uspěla, avšak po ukončení činnosti Regionální rozvojové agentury hl. města Prahy se nepodařilo přeměnit slovní závazek Prahy vstoupit do tohoto projektu v závazek smluvní. A aby toho nebylo málo, nástupnickou organizaci Rozvojové projekty Praha, a.s. začal magistrát v roce 2014 transformovat, takže bylo přistoupeno k předčasnému vystoupení z tohoto projektu a to čistě z pragmatických důvodů. Nedostatek kofinancování, cca 30 000 EURO, v jednom roce a ukončení všech aktivit ve směru podpory projektů a programu Akcelerace na straně organizace Rozvojové projekty Praha, a.s.

V omezené míře však spolupráce s organizací Rozvojové projekty Praha, a.s. dále pokračuje, díky čemuž může nyní využívat její kanceláře na Pražském výstavišti Holešovice. Zároveň se podařilo oživit vnitřní administrativně technické fungování RRA, načež valné shromáždění rozhodlo o přesunu sídla RRA z Kladna do Mělníka spolu s kancelářemi na Pražském výstavišti Holešovice.

Se vstupem do roku 2016 lze spojovat i vstup RRA do nového a úspěšného období. Podmínky pro to jsou vytvořeny, bude jen záviset na vnějších vlivech z hlediska řízení Strukturálních fondů a zejména ochoty členů agentury ji využívat, spolupracovat s ní a hájit její zájmy jako neziskové a obecně prospěšné a na regionální rozvoj zaměřené organizace.

Aktualizováno prosinec 2015

Komentáře jsou uzavřeny.