Pro členy

Zpráva ze 14. valného shromáždění

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY

STŘEDNÍ ČECHY

které se konalo dne

4. listopadu 2015 od 11,00

na MÚ Mělník, velká jednací síň, přízemí

(výtah z usnesení)

  1. členská schůze VS RRA StČ

schválila:

Zprávu o činnosti a hospodaření RRA – souhrnná výroční zpráva 2012-2014

Zprávu o činnosti SV za 2012-14

Rozpočet na rok 2015-6

Změnu Stanov v souladu s novým občanským zákoníkem:

-          čl. I. Bod 3. Nové znění: RRA StČ je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do daného registru sdružení

-          čl. I. Bod 4. Nové znění: Sídlem RRA StČ je Mělník, Městský úřad. náměstí Míru 1, 276 01

-           čl. V. bod 4. Doplnění: Členem se může stát i spolek a místní akční skupina, případně další subjekty zabývající se rozvojem regionu Střední Čechy, a to za stejných podmínek jako ostatní členové, tedy s počtem hlasů 2 za subekt. V případě jejich neziskovosti nejsou povinni hradit vklad ani členské příspěvky.

V návaznosti na tyto změny VS schvaluje za členy spolek Podpora Mělnicka a MAS Mezi Hrady.

Vzala na vědomí

zprávu o činnosti DK za 2012-14.


Komentáře jsou uzavřeny.