1. setkání k založení Regionálních center

Únor 8th, 2024 od admin Žádné komentáře »

Zdroj: https://sfpi.cz

Dne 30. ledna 2024 se v Paláci Orbis v Praze uskutečnilo 1. setkání k založení Regionálních center. Výsledkem jednání a workshopů byl podpis memorand o vzájemné spolupráci mezi SFPI, Českou asociací rozvojových agentur a MSID na zajištění realizace projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“. v rámci komponenty „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy. Spolupráce je prozatím uzavřena na období od ledna 2024 do konce roku 2026. „Regionální centra mají za úkol pomoci městům a obcím při přípravě projektů dostupného nájemního bydlení“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka a dodává: „Naší snahou je, aby došlo k významnému zvýšení počtu kvalitních dostupných bytů napříč Českou republikou. Historickou zkušenost rozvojových agentur s poradenstvím v obcích vnímáme jako velkou přidanou hodnotu pro efektivní rozjezd poradenských center.“ Celkem vznikne 8 Regionálních center podpory dostupného bydlení, podrobnosti o jejich fungování a zaměření najdete již brzy na www.sfpi.cz.

Zdroj: https://sfpi.cz/2024/01/31/1-setkani-k-zalozeni-regionalnich-center/

Zdroj: https://sfpi.cz

Novinky v RRA StČ

Březen 30th, 2023 od admin Žádné komentáře »

Se vstupem do roku 2023 došlo k řadě událostem. RRA StČ se restrukturalizovala z hlediska členské základny poté, co její řadu členských subjektů opustilo Město Mělník na popud bývalého starosty RNDr. C. Mikeše a předsedy DR p. Váchy. Díky vstřícnému přístupu nově zvoleného starosty ing. Tomáše Martince se však komplikace podařilo překonat a vztahy „vyčistit“.
RRA StČ nadále bude pokračovat v obvyklých aktivitách: Poradenství a příprava projektů strukturálních fondů jak pro obce, tak podnikatele. Je předpoklad, že v tomto roce bude po přestávce opět aktivní v Bosně a Hercegovině a v Srbsku.

Projekt MIGRA pomohl migrantům, i s podporou Prahy

September 14th, 2020 od admin 1 komentář »

Zástupci Regionální rozvojové agentury Střední Čechy před nedávnem úspěšně uzavřeli projekt MIGRA zaměřený na začleňování přistěhovalců do většinové společnosti. Partnerem projektu se stalo i hlavním město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.

Projekt MIGRA představuje nástroj financovaný z prostředků Evropské unie pro integraci přistěhovalých osob na trhu práce v hostitelských zemích EU. Má za úkol přispět k tomu, aby se migranti nestávali pasivními příjemci sociálních dávek, ale naopak vytvářeli hodnoty a díky své pracovní aktivitě přispívali do veřejných rozpočtů hostitelské země.

Cílem projektu bylo vytvoření nástrojů – výukových modulů, které zahrnují souhrn dlouholetých zkušeností „starých“ zemí Evropské unie (Německo, Belgie, Francie a Itálie) se začleňováním migrantů do trhu práce na straně jedné a jejich přijímání ve firmách na straně druhé.  Moduly jsou doplněny o specifika „nových“ zemí, tedy v tomto případě České a Slovenské republiky. K tomu dr. Jiří Svítek, ředitel rozvojové agentury dodal: „Jde o přímo podporu segmentu malého a středního podnikání s tím, že  90 % přímých dopadů a efektů projektu se projeví na území hl. m. Prahy a Středních Čech, a to jak přímo prostřednictvím malých a středních firem, tak asociací a sdružení migrantů a institucí, které se problematikou migrace zabývají a které již nyní ověřují výstupy projektu v praxi.”.

Také hlavní město se podílelo na tomto projektu. Konkrétně poskytlo prostory pro konání projektového setkání a tiskové konference. “Zároveň se našla synergie s pražským projektem Akcelerace…, který sledoval cíle podpory a rozvoje podnikání. Ten však nemohl čerpat prostředky z fondů EU. Projekt MIGRA se zase zaměřil na propojení podnikatelů a zaměstnavatelů s přistěhovalci, takže propojení obou projektů je logické a smysluplné.” I to zaznělo na tiskové konferenci.

Projekt MIGRA je multilaterálním projektem programu celoživotního vzdělávání Grundtvig a a díky výše uvedené spolupráci je možné začlenit i pražské subjekty do projektu. To přináší bezprostřední prospěch i pro ně, ale především se tímto vytváří předpolí pro další společné „nadregionální“, tedy v tomto případě středočesko-pražské projekty. A o tom, že tyto záměry se již daří konkretizovat, svědčí právě zahajovaná realizace projektu City Regions v programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, v němž již nyní spolupracuje hlavní město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.  s rozvojovou agenturou a městskou částí Praha 9 s rozpočtem téměř třičtvrtě mil. EURO.

Opět na zkušenou za inovacemi do Německa

September 14th, 2020 od admin Žádné komentáře »

Na sklonku tohoto léta byli zástupci RRA StČ, resp. zástupci AIP ČR ze Středních Čech, opět pozváni do Německa, aby shlédli příklady inovačního podnikání v praxi. Tentokrát akci pořádal německý výrobce přípojných vozidel Krone ve Werlte, a to ve spolupráci se svými závody v okolí. Cílem cesty až na severozápad Německa bylo představit inovace v oblasti inovací dopravní techniky, v nichž se prolínají zájmy jak jich poskytovatelů, tak výrobců dopravní techniky. Klíčovým a velkým hybatelem v této oblasti je totiž dnes rozvoj online obchodování a s ním spojená rostoucí poptávka po automatizovaném třídění zásilek stejně jako potřeba dopravních kapacit, které umožňují v režimu just-in-time rozvoz zásilek všech velikostí na kratší a delší vzdálenosti.
Shlédnout jsme tak mohli podvozky s výměnnými nástavbami jako jedno z řešení, které významně urychluje distribuci zboží a současně zvyšuje vytížení vozidel. Přispívá k tomu skutečnost, že podvozky Krone Box Carrier jsou nejen robustní, ale mají i mnoho praktických funkcí, které usnadňují manipulaci a napomáhají k lepšímu využití vozů. Za přispění nastavitelné přední zarážky jsou vhodné pro přepravu 7,1 metru dlouhých výměnných nástaveb i 7,45 metrů dlouhých kontejnerů, jež jsou bezpečné zajišťovány čtyřmi zámky. Rychlá spojení usnadňují čtyři vodicí válce, které je možné doplnit o další pár. Také nároky na údržbu vozidla jsou snižovány například LED osvětlením na zádi návěsů a v jejich vnitřku.
Představená řada Krone Box Carrier je ve standardu vybavena modulátorem EBS. Kromě toho Krone u této řady nabízí množství dalších doplňků. Vozy tak mohou být vybaveny dalším zásobníkem vzduchu, což umožňuje jejich optimální využití i při opakovaných denních operacích s častými výměnami nástaveb. Široká škála možností využití podvozků Box Carrier je zřejmá i z toho, že je lze využít také pro přepravu nových ocelových nástaveb, jež mohou být vybaveny inovativními pomůckami pro snadné a bezpečné umístění a zajištění zboží u vozidel používaných u firem, které se zabývají kurýrními a balíkovými službami. Inovace přispívá i k úspoře pohonných hmot, a to díky aerodynamickému vnějšímu designu s hladkými plochami a zkosenými rohovými profily.
Multifunkčnost a inovace jsou na první pohled zřejmé i u návěsu Krone Dry Liner, který je vhodný pro nejrůznější druhy přeprav. Firma se nyní soustředila zejména na inovativní přepracování jeho zadní části, která je při nakládce a vykládce u rampy často vystavena extrémním situacím. Inovace přitom vznikly na základě konzultací s uživatelem – přepravcem. Výrobce zde využil některé prvky z řad Profi Liner a Cool Liner. Návěs je tak například vzadu vybaven vysoce odolnými gumovými nárazníky umístěnými poblíž hlavního nosníku. Zesílení diagonálního rohu rámu v zadní části zvyšuje stabilitu a v případě tvrdšího nacouvání k rampě je energie z velké části pohlcena rámem, čímž je nástavba více chráněna. Vůz je konstruován tak, aby vydržel častou a intenzivní nakládku vysokozdvižnými vozíky, přičemž má na bočních stěnách úchyty pro zajištění nákladu. Inovací je také telematický systém Dry 1, který monitoruje polohu, podává chybová hlášení od brzdového systému, uchovává provozní data a monitoruje i polohu dveří.
Ta hlavní inovace spočívá v tzv. KEP Shuttle s užitečným zatížením více než jedna tuna. Krone tak pokračuje ve své strategii „Vše od Krone“, kterou představil před lety na veletrhu IAA v Hannoveru. Jde o rozšíření nabídky od velkých přípojných vozidel až po malá rozvážková vozidla pro expresní rozvážku balíků (Kurier-Express-Paket – KEP). Nástavba se zaoblenými přechody mezi kabinou vozidla je mimořádně prostorná a uvnitř umožňuje personálu snadnou manipulaci se zbožím. Bylo opravdovým zážitkem účastnit se této exkurze a napomoci tak při transferu inovačních znalostí z Německa do Středních Čech.

Projekt MIGRA pomáhá migrantům, i s podporou Prahy

Únor 23rd, 2013 od admin Žádné komentáře »

(aktualizace prosinec 2015)

Zástupci Regionální rozvojové agentury Střední Čechy úspěšně zrealizovali projekt MIGRA zaměřený na začleňování přistěhovalců do většinové společnosti. Partnerem projektu se stalo i hlavním město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.

Projekt MIGRA představuje nástroj financovaný z prostředků Evropské unie pro integraci přistěhovalých osob na trhu práce v hostitelských zemích EU. Má za úkol přispět k tomu, aby se migranti nestávali pasivními příjemci sociálních dávek, ale naopak vytvářeli hodnoty a díky své pracovní aktivitě přispívali do veřejných rozpočtů hostitelské země.

Cílem projektu je vytvoření nástrojů – výukových modulů, které zahrnují souhrn dlouholetých zkušeností „starých“ zemí Evropské unie (Německo, Belgie, Francie a Itálie) se začleňováním migrantů do trhu práce na straně jedné a jejich přijímání ve firmách na straně druhé.  Moduly jsou doplněny o specifika „nových“ zemí, tedy v tomto případě České a Slovenské republiky. K tomu dr. Jiří Svítek, ředitel rozvojové agentury dodal: „Jde o přímo podporu segmentu malého a středního podnikání s tím, že  90 % přímých dopadů a efektů projektu se projeví na území hl. m. Prahy a Středních Čech, a to jak přímo prostřednictvím malých a středních firem, tak asociací a sdružení migrantů a institucí, které se problematikou migrace zabývají a které již nyní ověřují výstupy projektu v praxi.”.

Také hlavní město se podílelo na tomto projektu. Konkrétně poskytlo prostory pro konání projektového setkání, zorganizovalo tiskovou konferenci a logistickou podporu. “Zároveň se našla synergie s pražským projektem Akcelerace…, který až do dubna 2015 sledoval cíle podpory a rozvoje podnikání. Ten však nemohl čerpat prostředky z fondů EU. Projekt MIGRA se zase zaměřoval na propojení podnikatelů a zaměstnavatelů s přistěhovalci, takže propojení obou projektů je logické a smysluplné.” dodal ředitel RRA.

Projekt MIGRA je multilaterálním projektem programu celoživotního vzdělávání Grundtvig a a díky výše uvedené spolupráci bylo možné začlenit i pražské subjekty do projektu. To přineslo bezprostřední prospěch i pro ně, ale především se tímto vytvořilo předpolí pro další společné „nadregionální“, tedy v tomto případě středočesko-pražské projekty. A o tom, že tyto záměry se částečně podařilo konkretizovat, svědčí zahájení realizace projektu City Regions v programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, v němž mělo spolupracovat hlavní město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.  s rozvojovou agenturou a městskou částí Praha 9 s rozpočtem téměř třičtvrtě mil. EURO.

Projekt MIGRA přinesl výsledky pro ČR

Únor 23rd, 2013 od admin 2 komentářů »

(aktualizace září 2020)

«MIGRA» – MULTILATERÁLNÍ PROJEKT GRUNDTVIG

Projekt MIGRA – komplexní nástroj pro integraci migrantů na trhu práce v hostitelských zemích

Mnoho evropských zemí již bylo ovlivněno nebo v blízké budoucnosti bude zasaženo toky migrantů. Ty navíc ovlivňuje i rostoucí potřeba získávání nových pracovních sil. Zanedlouho bude v Evropě pobývat až 20 milionů přistěhovalců. Zároveň je nutné mít na zřeteli, že modely a přístupy k integraci přistěhovalců do většinové společnosti jsou relativně neúspěšné. Země, které jsou v současné době nebo byly dříve cílovou stanicí přistěhovalců, mají problémy s jejich přijetím a integrací do společnosti. Začlenění těchto nových občanů je obtížné, míra nezaměstnanosti mezi imigranty je často vyšší než 30 % z jejich celkového počtu a pokud pracují, pak vykonávají práci, kterou místní obyvatelé nechtějí vykonávat a zdůvodňují to třemi D, v nichž v angličtině začínají slova charakterizující práci pro migranty – špinavé, těžké a nebezpečné práce či povolání. Také původní obyvatelé situaci nenapomáhají a to i přesto, že jsou si všeobecně dobře vědomi nedostatku vhodných kandidátů na obsazení mnoha dlouhodobě volných pracovních pozic. Všeobecně tak převládá neochota přijmout přistěhovalce ani jako vítané pracovníky ve firmách a stejně tak jako plnohodnotné občany.

Projekt

Partneři projektu Migra si stanovili za cíl poskytnout asistenci (poradenství, konzultace a vzdělávání). Jde o reakci na rostoucí citlivost i dynamiku migračních procesů a také na vytváření alternativních opatření v oblasti vzdělávání v západoevropských zemích. Ta jsou primárně zaměřená na podporu integrace přistěhovalců do společnosti a na trhu práce v těch zemích, které se mají stát jejich domovem. V současné době se dá hovořit o vytváření celoevropských opatření, která by vytvořila nové hodnoty pro všechny zainteresované.

Partneři projektu proto:
- vytvořili “společný kulturní lexikon dekódování”, moduly “pro dekódování zemí a přijímajících firem”, zaměřené na přistěhovalce a “návod na použití alternativních opatření v oblasti vzdělávání” pro subjekty přicházející do styku s migranty (ve francouzštině, němčině, italštině, španělštině, slovenštině, češtině a angličtině).

Doba trvání projektu: prosinec 2010 – listopad 2012

Aktivity a výsledky

K dosažení cílů projektu sloužil komplexní a participativní přístup, včetně zapojení cílových skupin do všech fází jeho provádění. Právě toto opatření lze charakterizovat jako “alternativní výuku”.

Operativní akce projektu se skládaly z:

- Vytvoření společného rámce pro mezinárodní spolupráci

- Vytvoření “společného kulturního lexikonu dekódování” a “podmínek pro alternativní učení”
- Vytvoření alternativního opatření v učení pro každou partnerskou zemi v modulu “dekódování země a zaměstnávající firma”, zaměřeném na přistěhovalce, a modulu “Výběr a zaměstnanost migrujících pracovníků”, určeném firmám
- Využití alternativních opatření učení cílových skupin projektu: migrantů a jejich zaměstnavatelů
- Vytvoření “Manuálu pro použití alternativních opatření učení”
- Posouzení přidané hodnoty nových metod a opatření
- Diseminace výsledků a organizace dlouhodobých šíření alternativních opatření v oblasti vzdělávání a vytvoření podmínek pro zařazení do katalogu školení, vzdělávacích plánů apod.

Cílové skupiny

Projekt byl zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny ve všech partnerských zemích:

1. organizace, které zastupují a reprezentují migranty a jejich členy, jednotliví migranti

2. organizace, které zastupují zaměstnavatelské firmy
Další cílové skupiny:

- Obchodní a hospodářské svazy a komory, cechy, živnostenská společenství

- Instituce zabývající se školením a vzděláváním výše uvedených cílových skupin

- Organizace zaměřené na sociální a profesní integraci migrantů

Závěr:

Projekt dosáhl všech stanovených cílů a úspěšně byl ukončen i po administrativní a finanční stránce a to i díky vstřícnosti bruselských úředníků. Je zřejmé, že když je vůle na obou stranách, pak není problém úspěšně zakončit i projekty takto obtížné.

Nejen ke středočeským inovacím

Únor 23rd, 2013 od admin Žádné komentáře »

(aktualizace září 2020)

Ještě před několika lety se řada aktérů pohybujících se v oblasti regionálních inovačních strategií, transferu inovací a podpory vzniku inovací a inovačních procesů v okolí Prahy uklidňovala dosaženým pokrokem v této oblasti na úrovni hl. m. Prahy. Ta v té době finišovala se zpracováním své inovační strategie.

Část aktivních účastníků procesu tvorby pražské inovační strategie se začala poohlížet po dění  v bezprostředním okolí Prahy. Zjistila, že se tam toho děje hodně, že sem proudí významně větší objem prostředků než do samotné Prahy a zároveň že se přitom nikdo moc nezabývá tím, jaké to má dopady pro Prahu samotnou i dotčenou část Středních Čech. Z jejich podnětu se vedení regionu začalo vážně zabývat myšlenkou podpory vzniku vůbec prvního strategického dokumentu v oblasti inovací, a to s významným přispěním finančních prostředků ze strany Integrovaného operačního programu MV. Ten v letních měsících loňského roku nabízel milionové částky na zpracování regionálních inovačních strategií. Šance však využita zcela nebyla a v důsledku toho zůstává nejen periferie Prahy nepokryta tímto důležitým a z hlediska rozvoje nezbytným dokumentem.

V té době, po ukončení činnosti Regionální rozvojové agentury hl. M. Prahy, se její středočeská „příbuzná“ rozhodla přece jen alespoň trochu toto prázdné místo zaplnit. V rámci jejích možností toho mnoho k využití nebylo, přesto se jí podařilo, některé z myšlenek strategického  inovačního plánování  implementovat do právě se rozebíhajícího projektu City Regions, jenž v roce 2012 obdržel dotaci z evropského programu Interreg 2B, respektive Střední Evropy. Vedoucím partnerem projektu bylo město Lipsko a účastnili se jej partneři – města – Vratislav, Štýrský Hradec, Turín a Praha. Prahu reprezentovala devátá městská část. Každý tento partner měl po svém boku zástupce sousedního regionu, v českém případě tedy středočeskou rozvojovou agenturu, která měla za úkol výstupy vzešlé z aktivit Prahy 9 propojit s regionem Středních Čech a se subjekty, které byly v daných aktivitách a tématech projektu zainteresované.

Hlavním jmenovatelem české části výstupů byla sice veřejná doprava, avšak v rámci tvorby studií a analýz se předpokládol širší záběr do problematiky včetně „vtažení“ některých prvků, které spadají do tématu regionální inovační strategie. Výstupy si přitom nekladly za cíl nahradit chybějící inovační strategii, ale spíše ověřit si v praxi propojenost a vzájemnou závislost hl. m. Prahy a jejího bezprostředního zázemí, tedy především území spadající do okresů Praha-východ a Praha-západ. Práce však z důvodů problémů s kofinancováním nakonec nebyly zahájeny adokonce byla agentura nucena přistoupit k nevyužití více než 100000 Euro a tuto částku vrátit do rozpočtu projektu. Ve světle problémů s finančním vypořádáním se projektu na straně českých kontrolních stupňů se toto rozhodnutí ukázalo jako prozřetelné a navíc “zachránilo” další fungování a existenci agentury.

Projekt City Regions – Central Europe

Únor 23rd, 2013 od admin Žádné komentáře »

Jedním z produktů úspěšné spolupráce dvou agentur – Regionální rozvojové agentury Střední Čechy a Regionální rozvojové agentury hl. M. Prahy, resp. její nástupnickou organizací Rozvojové projekty Praha – je projekt City Regions, jenž byl v loňském roce podpořen v rámci evropského programu spolupráce – Central Europe, Interreg IIB.
V rámci tohoto projektu se podařilo některé z myšlenek strategického inovačního plánování implementovat do právě se rozebíhajících projektových aktivit . Vedoucím partnerem projektu je město Lipsko a účastní se jej partneři města Vratislav, Štýrský Hradec, Toríno a Praha. Prahu reprezentuje městská část Praha 9. Každý tento partner má po svém boku zástupce sousedního regionu, v českém případě tedy středočeskou rozvojovou agenturu, která má za úkol výstupy vzešlé z aktivit Prahy 9 propojit s regionem Středních Čech a subjekty, které jsou v daných tématech zainteresované.
Hlavním jmenovatelem české části výstupů je sice veřejná doprava, avšak v rámci tvorby studií a analýz se předpokládá širší záběr do problematiky včetně „vtažení“ některých prvků, které spadají do tématu regionální inovační strategie. Výstupy si přitom nekladou za cíl nahradit chybějící inovační strategii, ale spíše ověřit si v praxi propojenost a vzájemnou závislost hl. m. Prahy a jejího bezprostředního zázemí, tedy především území spadající do okresů Praha-východ a Praha-západ. Práce již byly zahájeny a tak koncem roku bude co představit odborné veřejnosti a poté snad i začít systematicky komplex procesů inovačního strategického plánování. To by měl být největší přínos projektu City Regions.

ZÁVEREČNÁ KONFERENCE EUCOMEN V PRAZE

September 29th, 2010 od admin Žádné komentáře »

EUCOMEN

V pátek 24. září 2010 od 9 do 17 hodin se, v zasedacím sále zastupitelstva na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, uskutečnila závěrečná mezinárodní konference projektu “European Communication of Enterprises” – EU.COM.EN – centralizované části programu Leonardo da Vinci nazvaná Rozšiřování příležitostí pro malé a střední podniky napříč Evropou. Konference se zúčastnilo přes 70 odborníků na celoživotní vzdělávání, z toho 22 zahraničních z pěti evropských zemí. Spolupořadatelem vedle Středočeského kraje, jmenovitě náměstek hejtmana PhDr. Marcel Chládek, MBA, byla Regionální rozvojová agentura Střední Čechy jako smluvní partner agentury EACEA se sídlem v Bruselu, která centralizované programy celoživotního vzdělávání zastřešuje.

Projekt EU.COM.EN si kladl za cíl přispět k rozvinutí systému pomoci růstu a podpoře podnikatelů a malých a středních podniků s perspektivou dynamického přístupu ke konkurenci na jednotném evropském trhu. Obecným cílem projektu byl rozvoj konkrétních dostupných a multifunkčních nástrojů pomoci a vytvoření nabídky instrumentů, sloužících malým a středním podnikatelům k orientaci za hranice “své” země. Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji zájmu malých a středních podniků o inovativní kulturu a ke zvýšení úrovně jejich schopností ve spojení s novými organizačními a strukturálními změnami. Kromě toho si projekt stanovil i další cíle, jako je zvýšení kreativity malých a středních podniků, která by jim umožnila lépe čelit změnám zastaralých koncepčních schémat a stimulovat jejich dynamiku na evropském trhu. Výstupem projektu jsou dva nástroje pomoci, EU.CON.BUS a EU.MARKET, které byly na konferenci představeny.

O úvodní slovo a představení Středočeského kraje se postaral náměstek hejtmana PhDr. Marcel Chládek. Poté se slova ujal ředitel odboru investic agentury CzechInvest Mgr. Jakub Dvořáček a prezentoval MPO a agenturu CzechInvest, jako základ investic a synergií sloužící malým a středním podnikům. Hlubší vhled na základě praktických zkušeností z poradenství a konzultací malým a středním podnikům do oblasti dotačních zdrojů, krajských, národních a evropských přinesl ředitel VUSTE APIS ing. Josef Vančura CSc. Následoval Ing. Vít Kosina z Krajské hospodářské komory, který pojednal o problematice dědění, resp. předávání nebo koupě firem, což je problém, který se v českých podmínkách začíná pomalu, ale o to výrazněji projevovat. Ing. Kosina se svého času zúčastnil projektu EU WISE, jenž měl toto téma jako hlavní. Poté navázal s tématem „inovace v malých a středních podnicích v České republice: „výhledy dle AIP ČR“ Ing. Jan Kofroň, vicepresident Asociace inovačního podnikání ČR. A “českou část” uzavřel ředitel odboru multilaterálních projektů Národní agentury evropských program NAEP Mgr. Nebřenský, který názorně ilustroval, jaké možnosti se malým a středním podnikům nabízejí na půdě “jeho” agentury.

Během odpoledního program dostali příležitost představit výsledky projektu všichni partneři.

WISE

Únor 21st, 2010 od admin Žádné komentáře »

O projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit mezinárodní síť regionálních aktéru, která zprostředkovává informace o modelu udržitelné zaměstnanosti stárnoucí populace ve smyslu pracovních sil. Projekt je financován z Evropské komise.

» Číst dál: WISE