SEED-REG

Únor 21st, 2010 od admin Žádné komentáře »

RRA Střední Čechy je zapojena jako partner do projektu SEED-REG neboli Fondy počátečního kapitálu a inovační krátkodobé finanční modely v nových členských zemích.Tento projekt je financovaný nejen ze zdrojů RRA, ale také ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III-C a národních zdrojů.

» Číst dál: SEED-REG

INNO-DEAL

Únor 21st, 2010 od admin Žádné komentáře »

Detaily Projektu » Číst dál: INNO-DEAL

ICMD

Únor 20th, 2010 od admin Žádné komentáře »

O projektu:

Občanské sdružení Přemyslovy Čechy
Bylo založeno v roce 2003 členy a sympatizujícími spolupracovníky, kteří se dlouhodobě zabývali regionalistikou ať již na vědeckých pracovištích nebo v přímo v terénu. Jako členové a spolupracovníci občanského sdružení jsme cítili, že podpora regionu, ve kterém pracujeme nebo žijeme je práce zajímavá, ale především nutná. Od roku 2003 jsme byli autory či spoluautory mnoha rozvojových dokumentů, analýz, sociologických šetření, které se týkali měst a obcí v regionu a za jejichž podpory byly dotaženy do konce mnohé žádosti o dotace z fondů EU a ukončeny samotné projekty, kterých se dotace týkaly. Na základě nabytých zkušeností známe slabé i silné stránky regionu i palčivé problémy. Za obrovský plus regionu považujeme, že se dala do pohybu iniciativa založená na spojení samospráv, podnikatelů, sdružení, jejímž cílem je rozvoj regionu, a která vedla k založení úspěšné Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, jehož je naše občanské sdružení členem.

» Číst dál: ICMD

EUCOMEN

Únor 17th, 2010 od admin Žádné komentáře »

Vytvoření jednotného evropského trhu s 500 miliony spotřebiteli je zdrojem obrovských příležitostí zejména pro malé a střední podniky. » Číst dál: EUCOMEN