ICMD

Únor 20th, 2010 od admin Zanechte odpověď »

O projektu:

Občanské sdružení Přemyslovy Čechy
Bylo založeno v roce 2003 členy a sympatizujícími spolupracovníky, kteří se dlouhodobě zabývali regionalistikou ať již na vědeckých pracovištích nebo v přímo v terénu. Jako členové a spolupracovníci občanského sdružení jsme cítili, že podpora regionu, ve kterém pracujeme nebo žijeme je práce zajímavá, ale především nutná. Od roku 2003 jsme byli autory či spoluautory mnoha rozvojových dokumentů, analýz, sociologických šetření, které se týkali měst a obcí v regionu a za jejichž podpory byly dotaženy do konce mnohé žádosti o dotace z fondů EU a ukončeny samotné projekty, kterých se dotace týkaly. Na základě nabytých zkušeností známe slabé i silné stránky regionu i palčivé problémy. Za obrovský plus regionu považujeme, že se dala do pohybu iniciativa založená na spojení samospráv, podnikatelů, sdružení, jejímž cílem je rozvoj regionu, a která vedla k založení úspěšné Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, jehož je naše občanské sdružení členem.

Naopak problémů je celá řada, na základě svých poznatků a svého zaměření jsme se v poslední době soustředili na problematiku míry uplatnění žen, především matek, na pracovním trhu a na celý okruh záležitostí s touto problematikou spojených. Rozhodli jsme se zažádat o dotaci o dotaci od Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Internetové centrum pro matku a dítě. Naše žádost byl úspěšná a od ledna 2006 na projektu spolu se svými partnery pracujeme. Paralelně se nadále naší členové a spolupracovníci věnují práci ve prospěch rozvoje obcí a měst regionu.

Projekt Internetového centra pro matku a dítě
Projekt Internetového centra pro matku a dítě (ICMD za spolufinancování Evropskými fondy a MPSV realizuje občanské sdružení Přemyslovské Čechy spolu s partnery Regionální rozvojovou agenturou Střední ČechyÚřadu práce v Kladně na území okresů Kladenska a Prahy-západ. Projekt bude pomáhat při orientaci žen s dětmi při vyhledávání možností na trhu práce, dále poskytne analýzy trhu práce z hlediska rovných příležitostí a strategie pro odstraňování projevu diskriminace na trhu práce. Součástí projektu bude zejména vytvoření internetových stránek sloužící jako platforma pro odborné poradenství, zdroj informací a prostor pro setkávání pro ženy, které se cítí být na pracovním trhu znevýhodněny z hlediska rovnosti šancí. Celý projekt Internetové centrum pro matku a dítě obsahuje několik rovin a aktivit. Nejméně viditelnou aktivitou je zpracovávání analýz a sociologických studií, které se týkají dané problematiky. Viditelnější aktivitou bude prezentace těchto poznatků na odborných seminářích. Nosnou aktivitou projektu je samotné poradenství, které bude probíhat na osobní bázi za účasti odborníků (právník, psycholog), ale především v rámci webových stránek. Tyto stránky slouží jako platforma pro odborné poradenství, zdroj informací a prostor pro setkávání, zároveň jsou určeny všem ženám, které se cítí být v rámci uplatnění na pracovním trhu znevýhodněny z hlediska rovnosti šancí.

Více o projektu na

Středočeská

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.