INNO-DEAL

Únor 21st, 2010 od admin Zanechte odpověď »

Detaily Projektu
Název projektu: INNO-DEAL
Akronym projektu: Analysis, Diagnosis, Evaluation, Pilot Actions and Learning processes for Joint Innovation Programmes
Program: FP6-2005-INNOV-9
Typ projektu: INNO-Net, Coordination Action
Délka trvání: 36měsíců
Zahájení projektu: 1 září 2006 / Ukončení projektu: 31 srpen 2009
Klíčová slova: financování starts up firem, tvorba spin off podniků, společný rozvoj nových schémat, společně realizované iniciativy

Popis projektu

Zdůvodnění a cíle:
V souvislosti s rostoucí globalizací se všechny evropské regiony pokoušejí zlepšit úroveň své nadregionální spolupráce v mnoha strategických oblastech za účelem sdílení svých zkušeností, předávání vizí a nástrojů pro zlepšení celkové ekonomické výkonnosti daného regionu.
Projekt INNO-DEAL vznikl z rostoucích potřeb různých evropských regionů za nalezením společné cesty k růstu, vytvářením strategických synergií, sdílením zkušeností a tím přitáhnutím pozornosti Evropských aktérů na všech úrovních.
INNO-DEAL spojuje 12 rozdílných regionů z dvanácti evropských zemí a zaměřit se zejména na:
 Vytváření podmínek pro systematickou výměnu informací a goog practices z již získaných zkušeností;
 Rozvoj cyklu vzájemného učení mezi regionálními partnery, na základě podobných školících schémat;
 Vytvoření základní struktury pro spolupráci a implementaci společných programů a inovačních aktivit na nadregionální úrovni.

Klíčové activity:
Klíčové activity projektu INNO-DEAL jsou:
 Analýzy existujících good practices vycházejících z předběžných výsledků čtyř projektů Strand 2 Innov a dalšími výsledky z projektů financovaných z Gate2Growth, PAXIS, EUROPE INNOVA, ERA-NET.
 Podrobná analýza nejméně 20 přenositelných best practices.
 Vytipování a vyhledávání akcí pro rozvoj nových společných schémat.
 Distribuce výsledků všemi zúčastněnými (představiteli projektu, projektovými manažery, programovými manažery) v průběhu celého projektu.

Předpokládaný přínos:
Projekt INNO-DEAL má v úmyslu spojit značnou část regionálních a národních aktérů z rozdílných zemí věnujících se řízením takových inovativních schémat, která jsou zaměřena na podporu malých a středních podniků ve fázi start-up a spin-off – a dát jim příležitost k ověření jejich projektových výsledků v každodenních aktivitách pomoci účinného procesu transferu mezi všemi zúčastněnými.

INNO-DEAL bude vycházet z vytvořených analýz a zkušeností spolupracujících programových manažerů a jimi identifikovaných good practices, které byly jednak identifikovány na regionální úrovni a zároveň umožňovaly jejich transfer a vedly k vytvoření pevné sítě na podporu regionálních inovačních programových manažerů.

Hlavním přínosem projektu bude podepsání a následné plnění tzv. Coordination agreement/ jakéhosi memoranda porozumění napříč jednotlivými regiony z různých zemí a otevření možností pro podporu a rozvoj malých a středních podniků na nadregionální úrovni.
Kromě toho bude projekt INNO-DEAL propagovat na Evropské úrovni jednotlivé regionální programy a bude působit i jako takový katalyzátor pro nová schémata financování zaměřená na podporu malých a středních podniků.

Projekt INNO-DEAL použije tzv. IDEAMutual Learning Cycle pro přenos a aplikaci jakéhosi řetězce informací pro zjednodušení chodu projektu a zlepšení identifikace dosažených výsledků. V průběhu projektu bude tak zprovozněn jakýsi samočinný systém, který položí pilíře pro širokou přenosnost good practices napříč celou Evropou.

IDEAMutual Learning Cycle
Aktivity popsané a implementované v průběhu celého projektu budou strukturovány v návaznosti akce uvedené v cyklu tak, aby umožnily jejich znovupoužití pro další potřeby projektu. Cyklus je formován do pěti fází: Identifikace, Diagnóza, Řízení, Pilotní akce a Monitoring.

Partneři projektu

Mediterranee technologies www.mediterranee-technologies.com

Vienna Science and Technology Fund www.wwtf.at

North East Regional Development Agency www.adrnordest.ro

Kouvola Region Federation of Municipalities www.kouvolaregion.fi/en

Central Bohemia Regional Development Agency www.rra-strednicechy.cz

Advantage West Midlands (Regional Development Agency) www.advantagewm.co.uk

Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt

Municipality of Ljubljana www.sloritts.si

Navarra Region www.navarra.es

Podlaska Regional Development Foundation www.pfrr.bialystok.pl

Stuttgart Region www.region-stuttgart.de

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.