Projekt MIGRA pomáhá migrantům, i s podporou Prahy

Únor 23rd, 2013 od admin Zanechte odpověď »

(aktualizace prosinec 2015)

Zástupci Regionální rozvojové agentury Střední Čechy úspěšně zrealizovali projekt MIGRA zaměřený na začleňování přistěhovalců do většinové společnosti. Partnerem projektu se stalo i hlavním město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.

Projekt MIGRA představuje nástroj financovaný z prostředků Evropské unie pro integraci přistěhovalých osob na trhu práce v hostitelských zemích EU. Má za úkol přispět k tomu, aby se migranti nestávali pasivními příjemci sociálních dávek, ale naopak vytvářeli hodnoty a díky své pracovní aktivitě přispívali do veřejných rozpočtů hostitelské země.

Cílem projektu je vytvoření nástrojů – výukových modulů, které zahrnují souhrn dlouholetých zkušeností „starých“ zemí Evropské unie (Německo, Belgie, Francie a Itálie) se začleňováním migrantů do trhu práce na straně jedné a jejich přijímání ve firmách na straně druhé.  Moduly jsou doplněny o specifika „nových“ zemí, tedy v tomto případě České a Slovenské republiky. K tomu dr. Jiří Svítek, ředitel rozvojové agentury dodal: „Jde o přímo podporu segmentu malého a středního podnikání s tím, že  90 % přímých dopadů a efektů projektu se projeví na území hl. m. Prahy a Středních Čech, a to jak přímo prostřednictvím malých a středních firem, tak asociací a sdružení migrantů a institucí, které se problematikou migrace zabývají a které již nyní ověřují výstupy projektu v praxi.”.

Také hlavní město se podílelo na tomto projektu. Konkrétně poskytlo prostory pro konání projektového setkání, zorganizovalo tiskovou konferenci a logistickou podporu. “Zároveň se našla synergie s pražským projektem Akcelerace…, který až do dubna 2015 sledoval cíle podpory a rozvoje podnikání. Ten však nemohl čerpat prostředky z fondů EU. Projekt MIGRA se zase zaměřoval na propojení podnikatelů a zaměstnavatelů s přistěhovalci, takže propojení obou projektů je logické a smysluplné.” dodal ředitel RRA.

Projekt MIGRA je multilaterálním projektem programu celoživotního vzdělávání Grundtvig a a díky výše uvedené spolupráci bylo možné začlenit i pražské subjekty do projektu. To přineslo bezprostřední prospěch i pro ně, ale především se tímto vytvořilo předpolí pro další společné „nadregionální“, tedy v tomto případě středočesko-pražské projekty. A o tom, že tyto záměry se částečně podařilo konkretizovat, svědčí zahájení realizace projektu City Regions v programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, v němž mělo spolupracovat hlavní město prostřednictvím své agentury Rozvojové projekty Praha, a. s.  s rozvojovou agenturou a městskou částí Praha 9 s rozpočtem téměř třičtvrtě mil. EURO.

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.