Projekt MIGRA přinesl výsledky pro ČR

Únor 23rd, 2013 od admin Zanechte odpověď »

(aktualizace září 2020)

«MIGRA» – MULTILATERÁLNÍ PROJEKT GRUNDTVIG

Projekt MIGRA – komplexní nástroj pro integraci migrantů na trhu práce v hostitelských zemích

Mnoho evropských zemí již bylo ovlivněno nebo v blízké budoucnosti bude zasaženo toky migrantů. Ty navíc ovlivňuje i rostoucí potřeba získávání nových pracovních sil. Zanedlouho bude v Evropě pobývat až 20 milionů přistěhovalců. Zároveň je nutné mít na zřeteli, že modely a přístupy k integraci přistěhovalců do většinové společnosti jsou relativně neúspěšné. Země, které jsou v současné době nebo byly dříve cílovou stanicí přistěhovalců, mají problémy s jejich přijetím a integrací do společnosti. Začlenění těchto nových občanů je obtížné, míra nezaměstnanosti mezi imigranty je často vyšší než 30 % z jejich celkového počtu a pokud pracují, pak vykonávají práci, kterou místní obyvatelé nechtějí vykonávat a zdůvodňují to třemi D, v nichž v angličtině začínají slova charakterizující práci pro migranty – špinavé, těžké a nebezpečné práce či povolání. Také původní obyvatelé situaci nenapomáhají a to i přesto, že jsou si všeobecně dobře vědomi nedostatku vhodných kandidátů na obsazení mnoha dlouhodobě volných pracovních pozic. Všeobecně tak převládá neochota přijmout přistěhovalce ani jako vítané pracovníky ve firmách a stejně tak jako plnohodnotné občany.

Projekt

Partneři projektu Migra si stanovili za cíl poskytnout asistenci (poradenství, konzultace a vzdělávání). Jde o reakci na rostoucí citlivost i dynamiku migračních procesů a také na vytváření alternativních opatření v oblasti vzdělávání v západoevropských zemích. Ta jsou primárně zaměřená na podporu integrace přistěhovalců do společnosti a na trhu práce v těch zemích, které se mají stát jejich domovem. V současné době se dá hovořit o vytváření celoevropských opatření, která by vytvořila nové hodnoty pro všechny zainteresované.

Partneři projektu proto:
- vytvořili “společný kulturní lexikon dekódování”, moduly “pro dekódování zemí a přijímajících firem”, zaměřené na přistěhovalce a “návod na použití alternativních opatření v oblasti vzdělávání” pro subjekty přicházející do styku s migranty (ve francouzštině, němčině, italštině, španělštině, slovenštině, češtině a angličtině).

Doba trvání projektu: prosinec 2010 – listopad 2012

Aktivity a výsledky

K dosažení cílů projektu sloužil komplexní a participativní přístup, včetně zapojení cílových skupin do všech fází jeho provádění. Právě toto opatření lze charakterizovat jako “alternativní výuku”.

Operativní akce projektu se skládaly z:

- Vytvoření společného rámce pro mezinárodní spolupráci

- Vytvoření “společného kulturního lexikonu dekódování” a “podmínek pro alternativní učení”
- Vytvoření alternativního opatření v učení pro každou partnerskou zemi v modulu “dekódování země a zaměstnávající firma”, zaměřeném na přistěhovalce, a modulu “Výběr a zaměstnanost migrujících pracovníků”, určeném firmám
- Využití alternativních opatření učení cílových skupin projektu: migrantů a jejich zaměstnavatelů
- Vytvoření “Manuálu pro použití alternativních opatření učení”
- Posouzení přidané hodnoty nových metod a opatření
- Diseminace výsledků a organizace dlouhodobých šíření alternativních opatření v oblasti vzdělávání a vytvoření podmínek pro zařazení do katalogu školení, vzdělávacích plánů apod.

Cílové skupiny

Projekt byl zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny ve všech partnerských zemích:

1. organizace, které zastupují a reprezentují migranty a jejich členy, jednotliví migranti

2. organizace, které zastupují zaměstnavatelské firmy
Další cílové skupiny:

- Obchodní a hospodářské svazy a komory, cechy, živnostenská společenství

- Instituce zabývající se školením a vzděláváním výše uvedených cílových skupin

- Organizace zaměřené na sociální a profesní integraci migrantů

Závěr:

Projekt dosáhl všech stanovených cílů a úspěšně byl ukončen i po administrativní a finanční stránce a to i díky vstřícnosti bruselských úředníků. Je zřejmé, že když je vůle na obou stranách, pak není problém úspěšně zakončit i projekty takto obtížné.

Komentáře
  1. admin says:

    Výborný nápad. Jen tak dál.

  2. admin says:

    Perfektní práce.

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.