Nejen ke středočeským inovacím

Únor 23rd, 2013 od admin Zanechte odpověď »

(aktualizace září 2020)

Ještě před několika lety se řada aktérů pohybujících se v oblasti regionálních inovačních strategií, transferu inovací a podpory vzniku inovací a inovačních procesů v okolí Prahy uklidňovala dosaženým pokrokem v této oblasti na úrovni hl. m. Prahy. Ta v té době finišovala se zpracováním své inovační strategie.

Část aktivních účastníků procesu tvorby pražské inovační strategie se začala poohlížet po dění  v bezprostředním okolí Prahy. Zjistila, že se tam toho děje hodně, že sem proudí významně větší objem prostředků než do samotné Prahy a zároveň že se přitom nikdo moc nezabývá tím, jaké to má dopady pro Prahu samotnou i dotčenou část Středních Čech. Z jejich podnětu se vedení regionu začalo vážně zabývat myšlenkou podpory vzniku vůbec prvního strategického dokumentu v oblasti inovací, a to s významným přispěním finančních prostředků ze strany Integrovaného operačního programu MV. Ten v letních měsících loňského roku nabízel milionové částky na zpracování regionálních inovačních strategií. Šance však využita zcela nebyla a v důsledku toho zůstává nejen periferie Prahy nepokryta tímto důležitým a z hlediska rozvoje nezbytným dokumentem.

V té době, po ukončení činnosti Regionální rozvojové agentury hl. M. Prahy, se její středočeská „příbuzná“ rozhodla přece jen alespoň trochu toto prázdné místo zaplnit. V rámci jejích možností toho mnoho k využití nebylo, přesto se jí podařilo, některé z myšlenek strategického  inovačního plánování  implementovat do právě se rozebíhajícího projektu City Regions, jenž v roce 2012 obdržel dotaci z evropského programu Interreg 2B, respektive Střední Evropy. Vedoucím partnerem projektu bylo město Lipsko a účastnili se jej partneři – města – Vratislav, Štýrský Hradec, Turín a Praha. Prahu reprezentovala devátá městská část. Každý tento partner měl po svém boku zástupce sousedního regionu, v českém případě tedy středočeskou rozvojovou agenturu, která měla za úkol výstupy vzešlé z aktivit Prahy 9 propojit s regionem Středních Čech a se subjekty, které byly v daných aktivitách a tématech projektu zainteresované.

Hlavním jmenovatelem české části výstupů byla sice veřejná doprava, avšak v rámci tvorby studií a analýz se předpokládol širší záběr do problematiky včetně „vtažení“ některých prvků, které spadají do tématu regionální inovační strategie. Výstupy si přitom nekladly za cíl nahradit chybějící inovační strategii, ale spíše ověřit si v praxi propojenost a vzájemnou závislost hl. m. Prahy a jejího bezprostředního zázemí, tedy především území spadající do okresů Praha-východ a Praha-západ. Práce však z důvodů problémů s kofinancováním nakonec nebyly zahájeny adokonce byla agentura nucena přistoupit k nevyužití více než 100000 Euro a tuto částku vrátit do rozpočtu projektu. Ve světle problémů s finančním vypořádáním se projektu na straně českých kontrolních stupňů se toto rozhodnutí ukázalo jako prozřetelné a navíc “zachránilo” další fungování a existenci agentury.

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.