Služby

 • Zpracování projektů pro programy EU
 • Zpracování projektové a tendrové dokumentace
 • Analýza a/nebo strategie rozvoje
 • Posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit
 • Poradenství/ konzultace – ZDARMA
 • Organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, atd.
 • Zprostředkování kontaktů nebo zastupování měst a obcí
 • Organizování veřejných soutěží a výběrových řízení
 • Služby full service reklamní agentury
 • Zajištění kursů a seminářů pro střední a malé podniky
 • Informace a semináře o programech z oblasti vzdělávání
 • Příprava a administrace stáží a výměn pro zaměstnance firem u firem partnerských
 • Komentáře jsou uzavřeny.