Partneři

(aktualizace prosinec 2015)

AIP ČR – Asociace inovačního podnikání ČR

SVTP – Společnost vědeckotechnických parků ČR

CRR – Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČARA – Česká asociace rozvojových agentur

NRP – Národní registr poradců

Komentáře jsou uzavřeny.

               
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde