Projekt City Regions – Central Europe

Únor 23rd, 2013 od admin Zanechte odpověď »

Jedním z produktů úspěšné spolupráce dvou agentur – Regionální rozvojové agentury Střední Čechy a Regionální rozvojové agentury hl. M. Prahy, resp. její nástupnickou organizací Rozvojové projekty Praha – je projekt City Regions, jenž byl v loňském roce podpořen v rámci evropského programu spolupráce – Central Europe, Interreg IIB.
V rámci tohoto projektu se podařilo některé z myšlenek strategického inovačního plánování implementovat do právě se rozebíhajících projektových aktivit . Vedoucím partnerem projektu je město Lipsko a účastní se jej partneři města Vratislav, Štýrský Hradec, Toríno a Praha. Prahu reprezentuje městská část Praha 9. Každý tento partner má po svém boku zástupce sousedního regionu, v českém případě tedy středočeskou rozvojovou agenturu, která má za úkol výstupy vzešlé z aktivit Prahy 9 propojit s regionem Středních Čech a subjekty, které jsou v daných tématech zainteresované.
Hlavním jmenovatelem české části výstupů je sice veřejná doprava, avšak v rámci tvorby studií a analýz se předpokládá širší záběr do problematiky včetně „vtažení“ některých prvků, které spadají do tématu regionální inovační strategie. Výstupy si přitom nekladou za cíl nahradit chybějící inovační strategii, ale spíše ověřit si v praxi propojenost a vzájemnou závislost hl. m. Prahy a jejího bezprostředního zázemí, tedy především území spadající do okresů Praha-východ a Praha-západ. Práce již byly zahájeny a tak koncem roku bude co představit odborné veřejnosti a poté snad i začít systematicky komplex procesů inovačního strategického plánování. To by měl být největší přínos projektu City Regions.

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.